Realizowane projekty

PROJEKTY
 

Mueum, obecnie realizuje następujące projekty:

1. Hana ve Slezsku, Śląsk na Hanie.

2.Ochrona zagrozonych  chwastów segetalnych Opolszczyzny.

3. Hurá za kulturou.

4. Zakup dzieła Stanisława Majewskiego Historia świata (1981) w ramach programu Kolekcje muzealne - Ministerstwo Dziedzictwa i Kultury Narodowej. 

5. Projekt Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

6. Edukacja kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018.