Realizowane projekty

PROJEKTY
 

Mueum, obecnie realizuje następujące projekty:

1. Hana ve Slezsku, Śląsk na Hanie.

2.Ochrona zagrozonych  chwastów segetalnych Opolszczyzny.

3. Hurá za kulturou.

4. Zakup dzieła Stanisława Majewskiego Historia świata (1981) w ramach programu Kolekcje muzealne - Ministerstwo Dziedzictwa i Kultury Narodowej. 

5. Projekt Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

6. Edukacja kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018.

7. Kulturalne zbliżenie.

W 2017 r. Městské muzeum w Rýmařove i Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu realizują w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektow w Euroregionie Pradziad projekt “Kulturalne zbliżenie”.

Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami kultury po obu stronach granicy, poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości społecznej na temat historii i kultury obu krajów sąsiednich, pogłębienie relacjiinterpersonalnych ludności w formie działań społecznych, kulturowych i edukacyjnych.

8. Projekt Wiejskie tradycje – popularyzacja rzemiosł i zwyczajów ludowych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice.