Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016–2018

EDUKO 2016-2016 to projekt, którego celem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w woj. opolskim, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych. 

 

Projekt zakłada:

- stworzenie platformy faktycznej współpracy (merytorycznej, organizacyjnej i finansowej) pomiędzy sferami kultury i edukacji (zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi) oraz władzami samorządowymi, 
- pogłębienie współpracy osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
- wzmacnianie edukacji ustawicznej w sektorze edukacji kulturowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 
- zintegrowanie lokalnych podmiotów, działających w obszarze edukacji kulturowej,
- propagowanie wdrażania różnorodnych form edukacji kulturowej,
- zbudowanie komplementarnej oferty edukacyjno-kulturalnej woj. opolskiego,
- prowadzenie wspólnych kampanii informacyjno-promocyjnych.

Działania te, poprzedzone zostaną diagnozą regionalnego środowiska, zajmującego się edukacją kulturową, przeprowadzoną przez kadrę naukową Uniwersytetu Opolskiego.

Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa opolskiego. 

Siedziba operatora regionalnego mieści się w Opolu: ul. św. Wojciecha 13 – budynek Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. tel. 77 443-17-56

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz Województwa Opolskiego.