"Historia świata"

Zakup dzieła Stanisława Majewskiego „Historia świata” (1981) w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kolekcje muzealne.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu dokonało w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kolekcje muzealne zakupu dzieła Stanisława Majewskiego „Historia świata”, wykonanego w 1981 r. w Sternalicach (pow. Olesno). Uroczysta prezentacja eksponatu odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r., w nowym budynku administracyjnym muzeum.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”