Twórczość Marie Kodovska i Jana Koloczka

Twórczość Marie Kodovska i Jana Koloczka
Muzeum Wsi Opolskiej: 30 czerwca - 27 sierpnia 2017 roku
Rymarzów: 5 września - 4 października 2017 roku