Hura na kulturou

„Hurá za kulturou“

V letošním roce Městské muzeum Rýmařov přispělo ke kultuře v Rýmařově nejen možností prohlédnout si stálou muzejní expozici a měsíční výstavy většinou výtvarného umění v Galerii Octopus a galerii Pranýř, nýbrž také dvěma projekty, z nichž ten druhý byl nazván „Hurá za kulturou“. Projekt byl spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR – PR prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařov. Polským partnerem projektu bylo skanzenové Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Je třeba si uvědomit, že doba, kdy muzeum bylo vnímáno jako nudná a zkostnatělá instituce nabízející návštěvníkům pouze stálou expozici s vystavenými exponáty je dávno pryč. Proto se rýmařovské muzeum rozhodlo zrealizovat projekt, kterým by pro veřejnost připravilo různé kulturní akce představující kulturu, tradice a historii české a polské země. K tomuto účelu bylo mimo budovu muzea zacíleno na místní barokní památku, kapli V Lipkách, jako místo pro výstavu a koncerty duchovní hudby. Během celé letní sezóny mohl návštěvník kaple také absolvovat prohlídku této památky s výkladem průvodce.

Barokní kaple Navštívení Panny Marie zvaná kaple V Lipkách se letos veřejnosti otevřela v sobotu 4. května. Poslední návštěvní den pak připadl na čtvrtek 26. září. Během tohoto letního období kapli navštívilo kolem 700 návštěvníků, kteří si mimo její nádherný interiér prohlédli také zde instalovanou výstavu. První akcí projektu byla výstava nazvaná Chrámové (ne)ticho. Vznikla ve spolupráci rýmařovského muzea s již zmíněným Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu. Na přelomu června a července Miloslav Marek nafotil dvanáct pracovníky opolského muzea vytipovaných církevních památek v Opolském vojvodství a Marta Szewerda zase dvanáct církevních památek na Rýmařovsku. Na výstavě fotografií se tak vedle sebe prezentovaly památky jako třeba monumentální opolský kostel sv. Kříže, bazilika sv. Jakuba v Nyse, dřevěné kostelíky sv. Hedviky Slezské v Bierdzanech a Narození Nejsvětější Panny Marie v Březinkách, za českou stranu pak třeba kostel sv. Máří Magdalény v Horním Městě, rudský kostel se známou křížovou cestou či kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích. Slavnostní vernisáž výstavy Chrámové (ne)ticho se uskutečnila ve čtvrtek 25. července za přítomnosti ředitele a pracovníků jak opolského, tak rýmařovského muzea. Po zahájení výstavy se kaplí rozezněly skladby Fryderika Chopina, Josepha Haydna či Franze Schuberta v interpretaci polského smyčcového tria Minuetto, které zde odehrálo koncert.

Prostřednictvím koncertů duchovní hudby měla dříve nepřístupná kaple zůstat otevřená pro veřejnost i v následujícím měsíci. Přes 120 milovníků hudby sem zavítalo ve čtvrtek 8. srpna, kdy zde vystoupil pěvecký sbor Bernardini Břidličná, jehož repertoár zahrnoval skladby Adama Václava Michny z Otradovic, Georga Friedricha Händela, řadu spirituálů a lidových písní.

Ve čtvrtek 29. srpna zaplnil prostor před oltářem osmadvacetičlenný polský chrámový sbor Canthabiles. Program multigeneračního sboru nabídl písně slezské, polské, německé i klasické; zazněly skladby Ludwiga van Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta, Johna Hughese, Giuseppeho Verdiho a další.

Výstava Chrámové (ne)ticho skončila ve čtvrtek 26. září. Z rýmařovské kaple se jako Tajemnica w obiektywie přesunula do výstavního prostoru budovy Spichlerze z Grudyni Małej Muzea Wsi Opolskiej w Opolu, kde byla v neděli 6. října slavnostně otevřena v rámci celodenního řemeslného jarmarku vernisáží ředitelem opolského muzea, pověřeným zástupcem ředitele rýmařovského muzea a pracovníky obou muzeí. K vidění zde bude do 30. listopadu.

V rámci tohoto projektu byla naplánována také výstava s vojenskou tématikou. Její vernisáž se uskutečnila ve středu 23. října ve výstavních prostorách muzea. Prostřednictvím vystavených válečných zbraní a předmětů zapůjčených z různých českých institucí a fotografií ze sbírek Městského muzea Rýmařov a Muzea Wsi Opolskiej w Opolu se návštěvník výstavy Velká válka a Rýmařovsko. I. světová válka očima rýmařovských občanů vrátí do doby prvního celosvětového konfliktu dvacátého století, od jehož vypuknutí uplyne sto let. Výstava v rýmařovském muzeu potrvá do 1. prosince.

Poslední kulturní akcí projektu bude koncert sboru Florian Jeseník v kapli V Lipkách ve svátečním čase, v neděli 29. prosince.

Městské muzeum Rýmařov prostřednictvím projektu „Hurá za kulturou“ v letošním roce uskutečnilo dvě výstavy, z nichž jedna se přesunula do Polska, dva české a dva polské koncerty duchovní hudby. Během projektu byla navázána plodná spolupráce s polským Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu.

 

Bc. Michal Vyhlídal

Městské muzeum Rýmařov