Porcelana

Malowana Opolska Porcelana - wystawa pokonkursowa
Muzeum Wsi Opolskiej: 1-31 października 2017 roku
Rymarzów: 4-31 grudnia 2017 roku