Porcelana

Malowana Opolska Porcelana - wystawa pokonkursowa
30 września - 14 października 2018 roku