Kulturalne zbliżenie

W 2017 r. Městské muzeum w Rýmařove i Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu realizują w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektow w Euroregionie Pradziad projekt “Kulturalne zbliżenie”.
Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami kultury po obu stronach granicy, poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości społecznej na temat historii i kultury obu krajów sąsiednich, pogłębienie relacji
interpersonalnych ludności w formie działań społecznych, kulturowych i edukacyjnych
Podjęte działania stanowią zbiór ważnych wydarzeń kulturalnych, poznawczych, społecznych i edukacyjnych (wspólne wystawy, koncerty, teatr, wystawy, warsztaty, itp).
Projekt składa się z następujących działań:
 
1. Wystawy "Święta Wielkanocne na Rymarzowsku i Śląsku Opolskim".
Na wystawie będą ukazane teksty przygotowane przez obu parterów oraz fotografie w formie plansz PCV na czterech stelażach aluminiowych (każdy po trzy moduły). Część wystawy będzie przywieziona z Polski, uzupełniona polsko-czeskimi tekstami i zainstalowana w muzeum w Rymarzowie. W ramach akcji promocyjnej partnerzy zaprojektują baner, plakaty, zaproszenia, karty pocztowe, które po wydrukowaniu będą dystrybuowane zarówno w Polsce jak i Czechach. Po obu stronach wystawie będzie towarzyszyćwernisaż z poczęstunkiem dla uczestników projektu i zwiedzających. W ramach wystawy w Rymarzowie przewidziane są dwudniowe warsztaty związane z wielkanocnymi tradycjami Śląska Opolskiego. Warsztaty będą prowadzić opolscy twórcy ludowi. Wezmą w nich udział dzieci z przedszkoli i szkół Rymarzowska. W maju wystawa będzie przewieziona i zainstalowana w Polsce.
 
2.Druga część projektu obejmuje działania w ramach siódmego sezonu funkcjonowania zamku w Janowicach, na którym od roku 2011 muzeum w Rymarzowie organizuje akcje kulturalne i zwiedzanie obiektu z przewodnikami. Tematem sezonu będzie "Ptasi świat"; dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z Rymarzowska ozdobią zamek pracami wykonanymi z zakupionych materiałów i surowców; uzupełniona zostanie wystawa rzemiosł. Polski partner zapewni występ zespołu folklorystycznego oraz rzemieślników na jarmarku rzemieślniczym w trakcie otwarcia sezonu na zamku w Janowicach. W rozpoczęciu sezonu wezmą udział przedstawiciele partnera z Polski, dzieci ze szkół Rymarzowa oraz inne zespoły muzyczne i teatralne. Imprezę zakończy pokaz ogni sztucznych. W dalszej części sezonu będą miały miejsce seanse kina letniego a na koniec sezonu odbędzie się przedstawienie polskiego amatorskiego teatru, które zorganizuje polski partner. W ramach akcji promocyjnej partnerzy zaprojektują baner, plakaty, ulotki reklamowe, zaproszenia (dwujęzyczne), które po wydrukowaniu będą dystrybuowane zarówno w Polsce jak i Czechach. W ramach projektu będzie zatrudniony przewodnik po zamku w Janowicach (od czerwca do końca października).
 
 
3. Wystawy twórców naiwnych pt. “Jan Koloczek – Marzenia. Marie Kodovska – Królowa błękitu”.
Kolejną część projektu będzie stanowić wystawa rzeźb opolskiego twórcy nieprofesjonalnego Jana Koloczka i obrazów oraz rysunków czeskiej artystki art brut Marie Kodovske z Rymarzowa. W ten sposób dojdzie do spotkania z dziełami dwóch twórców pozbawionych profesjonalnego wykształcenia artystycznego. Wystawa będzie prezentowana najpierw w Opolu, a potem w Rymarzowie. Prezentowane na wystawie eksponaty oraz reszta zbiorów zostaną sfotografowane przez profesjonalnych fotografów, opracowane zostaną czesko-polskie teksty o autorach i ich twórczości. Wystawie będzie towarzyszyć kolorowa dwujęzyczna publikacja o życiu, twórczości artystów; część publikacji to katalog wystawy (wykaz prezentowanych prac) – będzie to pierwsza większa publikacja o tych autorach. W ramach akcji promocyjnej partnerzy zaprojektują baner, plakaty, zaproszenia i ulotki reklamowe, karty pocztowe, które po wydrukowaniu będą
dystrybuowane zarówno w Polsce jak i Czechach. Po obu stronach wystawie będzie towarzyszyć wernisaż z poczęstunkiem dla uczestników projektu i zwiedzających.
 
4. Wystawa “Malowana porcelana opolska”
Ostatnią wystawą zrealizowaną w ramach projektu będzie prezentowana w okresie świąt Bożego Narodzenia wystawa tradycyjnej opolskiej malowanej porcelany. Wystawa zostanie przywieziona z Polski do Rymarzowa. Na wystawie zostaną umieszczone czesko-polskie teksty oraz fotografie plansz drukowanych na PCV i zamocowanych w czterech ruchomych stelażach aluminiowych (każdy składa się z trzech modułów). Plansze do wystawy wykona polski partner. W ramach akcji promocyjnej będzie wykonany baner, plakaty i zaproszenia i karty pocztowe, które po wydrukowaniu będą dystrybuowane zarówno w Polsce jak i Czechach. W ramach wystawy w Rymarzowie przewidziane są dwudniowe warsztaty związane z malowaniem porcelany i szkła (bombek) dla uczniów przedszkoli i szkół z Rymarzowska. Warsztaty będą prowadzić opolscy twórcy ludowi. Po obu stronach wystawie będzie towarzyszyć wernisaż z poczęstunkiem dla uczestników projektu i zwiedzających. W styczniu 2018 wystawa będzie przewieziona do Polski.
 
W ramach projektu zakupione zostanie 10 witryn wystawienniczych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz cokoły wystawiennicze prze Muzeum w Rymarzowie.
 
Projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego