Wystawy

WYSTAWY

Każdego roku w Muzeum jest realizowanych od 3 do 9 wystaw czasowych. W naszym internetowym archiwum znajduja się tematy wszystkich wystaw czasowych (własnych oraz wypożyczonych) realizowanych w Muzeum na przestrzeni 50 lat jego istnienia.
 

WYKAZ WYSTAW ZREALIZOWANYCH W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU 
W LATACH 1970–2011*

 

 

1970

Opolska Cepelia (prezentowana do 1972 r.) – brak danych.
Opolski Park Etnograficzny (prezentowana do 1971 r.) – brak danych.
Osiągnięcia etnograficzne na Opolszczyźnie w XXV-leciu – Halina Jakubowska.
Piękno ludowej architektury – brak danych.
Środki chemiczne do zwalczania szkodników drewna (prezentowana do 1971 r.) – brak danych.
Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – brak danych.

1971

Łowiectwo Opolszczyzny – brak danych.
Opolski pejzaż – brak danych.
Pszczelarstwo Opolszczyzny – brak danych.
Żniwa w naszej wsi – brak danych.

1972

Dawna wieś opolska – brak danych.
Twórczość ludowa Opolszczyzny – brak danych.
Twórczość pamiątkarska Opolszczyzny – brak danych.
25 lat badań etnograficznych na Opolszczyźnie – brak danych.

1973

Fotografia krajoznawcza – brak danych.
Kultura ludowa dobrem narodu – brak danych.
Kultura ludowa Opolszczyzny – brak danych.
Moja wieś, moje miasto – brak danych.
Polski plakat etnograficzny – brak danych.

1974

Fotografia krajoznawcza – brak danych.
Ochrona budownictwa ludowego w XXX-leciu PRL – brak danych.
Wieńce i korony dożynkowe – brak danych.
Wieś w oczach dziecka – brak danych.
Współczesna rzeźba ludowa – brak danych.

1975

Barwny świat owadów – Marian Bielewicz z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Narzędzia i sprzęt w gospodarstwie wiejskim – Euzebiusz Gil.
Śląsk Opolski – brak danych.
Twórczość ludowa Opolszczyzny – brak danych.

1976

Kultura ludowa Opolszczyzny – Euzebiusz Gil.
Malowany fajans włocławski – Emilia Próchnicka.
Rzemiosło wiejskie Opolszczyzny (prezentowana do 1977 r.) – Euzebiusz Gil.
Współczesna rzeźba ludowa Karpat polskich (prezentowana do 1977 r.) – Antoni Kroh, Barbara Morajko.
Współczesna sztuka ludowa Opolszczyzny (prezentowana do 1977 r.) – brak danych.
Śląski strój kobiecy – Emilia Próchnicka.

1977

Ceramika bolesławiecka – Emilia Próchnicka.
Malarstwo Nikifora – Emilia Próchnicka.
Sztuka ludowa Lachów Sądeckich – Emilia Próchnicka.
Śląskie malarstwo drobnomieszczańskie – Euzebiusz Gil.
Śląskie malarstwo ludowe na szkle – Euzebiusz Gil.
XIX-wieczna książka dewocyjna na Śląsku – Krystyna Głąb z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

1978

Ceramika ludowa – Euzebiusz Gil.
Dolnośląskie meble ludowe – Euzebiusz Gil.
Opolszczyzna w fotografii – brak danych.
Wiosna i Wielkanoc w plastyce obrzędowej Opolszczyzny – brak danych.

1979

Bartnictwo i pszczelarstwo – brak danych.
Kultura ludowa Opolszczyzny – brak danych.
Tkanina ludowa – Emilia Próchnicka.
Twórczość nieprofesjonalna Eugeniusza Marca – brak danych.
Twórczość nieprofesjonalna Jana Daraka – brak danych.
Zegary ludowe – brak danych.

1980

Opolskie kroszonki – brak danych.
Plecionkarstwo ludowe – Grażyna Filipowicz, Anna Włodarz z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Rybołówstwo ludowe – Grażyna Filipowicz, Anna Włodarz z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Rzemiosło ludowe we współczesnym wnętrzu – brak danych.
Rzeźba ludowa Beskidu Zachodniego – Barbara Morajko, Sabina Smoleń.

1981

Ceramika użytkowa F.J. Grabowskiego – brak danych.
Kroszonki wielkanocne – brak danych.
Owady krajów egzotycznych – Marian Bielewicz z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Plastyka nieprofesjonalna GOP – brak danych.
Polska wycinanka ludowa – brak danych.

1982

Opolski strój ludowy – Emilia Próchnicka.
Przegląd twórczości ludowej Opolszczyzny – Emilia Próchnicka, Jerzy Lipka.

1983

Elementy obrzędowości wielkanocnej na Opolszczyźnie – brak danych.
Korony żniwne – brak danych.
Kroszonki wielkanocne – brak danych.
Opolski strój ludowy – Emilia Próchnicka.
Plecionkarstwo ludowe na Śląsku – Maria Gołubkow, Emilia Próchnicka.

1984

Korony i wieńce żniwne – brak danych.
Kroszonki, pisanki i palmy wielkanocne – brak danych.
Obrzędowa plastyka cyklu wiosennego – brak danych.
Powstanie śląskie w plastyce nieprofesjonalnej – brak danych.

1985

Artystyczna twórczość rzemieślnicza – brak danych.
Korony i wieńce żniwne – brak danych.
Kroszonki i palmy wielkanocne – brak danych.
Opolski haft ludowy – Emilia Próchnicka.
Polski len – Emilia Próchnicka.

1986

Korony i wieńce żniwne – brak danych.
Kroszonki i palmy wielkanocne – brak danych.
Muzeum Wsi Opolskiej 1961–1986 (prezentowana do 1989 r.) – Jarosław Gałęza.
Rzemiosło artystyczne województwa opolskiego – brak danych.
Zioła polskich łąk i lasów – Krystyna Holeksa, Zdzisława Sadowska, Piotr Cepmulik z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

1987

Majówka w skansenie – brak danych.
Opolskie kroszonki i pisanki – brak danych.
Twórczość ludowa Śląska Cieszyńskiego – brak danych.
Wojewódzka wystawa koron i wieńców żniwnych – brak danych.

1988

Korony i wieńce żniwne – brak danych.
Kroszonki z Opolszczyzny – brak danych.

1989

Korony i wieńce żniwne – brak danych.
Zwyczaje wiosenne na Górnym Śląsku – brak danych.

1990

Korony i wieńce żniwne – brak danych.
Kroszonki z Opolszczyzny – brak danych.

1991

Jak prały nasze babcie – Emilia Próchnicka.
Majówka w skansenie – Barbara Klimczyk.
W dawnej szkole wiejskiej – brak danych.

1992

Kroszonki opolskie – Helena Gruszka.
Majówka w skansenie – Barbara Klimczyk.

1993

Korony i wieńce żniwne – Helena Gruszka.
Kroszonki opolskie – Helena Gruszka.
Ludowy haft opolski – Emilia Prochnicka.
Ludowe meble malowane na Śląsku (prezentowana do 1994 r.) – Izabela Mazur, Emilia Próchnicka.
Majówka w skansenie – Barbara Klimczyk.

1994

Kroszonki opolskie – Helena Gruszka, Bożena Stefańska.
Majówka w skansenie – Barbara Klimczyk.
Ochrona drewna zabytkowego – Jarosław Gałęza.
Postrzegać inaczej – słuchacze Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarstwa w Opolu.
Współczesna twórczość ludowa Opolszczyzny – Helena Gruszka.

1995

Budownictwo dawniej i dziś (prezentowana do 1997 r.) – Elżbieta Wijas-Grocholska.
Kamionka bolesławiecka – Elżbieta Oficjalska.
Kroszonki opolskie – Helena Gruszka, Bożena Stefańska.
Majówka w skansenie – pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.
To też są zabytki – Joanna Bronowicka.

1996

Kroszonki opolskie – Helena Gruszka, Bożena Stefańska.
Majówka w skansenie – pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.
O szyciu prawie wszystko – Elżbieta Oficjalska.
Stanisław Majewski – artysta ludowy – Elżbieta Wijas-Grocholska.
Wieś kielecka w twórczości S. Praussa – Bożena Stefańska.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Helena Gruszka.

1997

Kroszonki opolskie – Helena Gruszka, Bożena Stefańska.
Kufel piwa – Izabela Mazur, Elżbieta Oficjalska.
Majówka w skansenie – pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Helena Gruszka.

1998

Drewniane lauby – Elżbieta Wijas-Grocholska.
Kroszonki opolskie – Helena Gruszka
Łemkowskie sacrum – Bogdan Jasiński.
Majówka w skansenie – pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.
Nieziemskie sprawy – rzecz o diabłach i aniołach – Izabela Mazur, Elżbieta Oficjalska.
Opolscy twórcy ludowi – 25-lecie STL w Opolu – Bogdan Jasiński.
Szopka betlejemska – Piotr Szwarc.
Uczniowskie renowacje – Maria Kupczak-Zajadacz.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Jolanta Hęciak.

1999

Drzwi wiejskie – Elżbieta Wijas-Grocholska.
Kroszonki opolskie – uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Hanna Całus, Krystyna Góra.
Odeszły w zapomnienie? – Daria Szpyrka.
Pszczelarstwo – rys historyczno-etnograficzny – Bogdan Jasiński.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Helena Gruszka, Bożena Stefańska.

2000

Diabeł to nakrył ogonem – Izabela Mazur, Elżbieta Oficjalska.
Drewniana architektura sakralna Śląska Opolskiego rysunki Marka Dziekońskiego – Krzysztof Bodanko.
Kroszonki opolskie – Helena Gruszka, Bożena Stefańska.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Hanna Całus, Krystyna Góra.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Helena Gruszka, Bożena Stefańska.

2001

Kroszonki opolskie – Elżbieta Oficjalska, Magdalena Górniak, Bogdan Jasiński.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Krystyna Góra, Lesław Janicki.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Michał Kott.

2002

Cudny śpiewak z gliny ptak – Bogdan Jasiński.
Kroszonki opolskie – Magdalena Górniak, Krzysztof Czartoryski.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Hanna Całus, Krystyna Góra.
Nie ma przyszłości bez przeszłości – Elżbieta Wijas-Grocholska.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Michał Kott.

2003

Kroszonki opolskie – Helena Gruszka, Bożena Stefańska, Michał Kott.
Krzyż w symbolice i kulturze wsi śląskiej – Krzysztof Czartoryski.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Małgorzata Wojdyło, Hanna Całus.
Pozdrowienia z... portret dawnej wsi opolskiej – Elżbieta Oficjalska.
Władysław Stanisław Reymont – Helena Gruszka, Bożena Stefańska, Michał Kott.
Współczesna twórczość ludowa Opolszczyzny – Bogdan Jasiński.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Michał Kott.

2004

Gible – szczyty dachów wiejskich na Śląsku Opolskim – Elżbieta Wijas-Grocholska.
Kroszonki opolskie – Helena Gruszka, Bożena Stefańska, Michał Kott.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Małgorzata Wojdyło, Hanna Całus.
Polecam szanownej publiczności... Reklama w sklepach wiejskich rejencji opolskiej – Magdalena Górniak, Bogdan Jasiński.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Michał Kott.

2005

Bramy wjazdowe do zagród wiejskich na Śląsku Opolskim – Elżbieta Wijas-Grocholska.
Kroszonki opolskie – Magdalena Górniak, Beata Wieczorek.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Małgorzata Wojdyło, Hanna Całus.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Krzysztof Czartoryski.
Zabytki architektury południowej Polski w rysunkach i akwareli Mirosława Ogińskiego – Ewa Grodek, Bożena Stefańska.

2006

Cegielnie na Śląsku Opolskim – Elżbieta Wijas-Grocholska, Krzysztof Czartoryski.
Jak to działa? (prezentowana do 2007 r.) – Bogdan Jasiński.
Kroszonki opolskie – Bogdan Jasiński.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Małgorzata Wojdyło, Hanna Całus.
Wielkanoc na Ukrainie – Muzeum Pisanki w Kołomyi.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Krzysztof Czartoryski.

2007

České kraslice – Elżbieta Oficjalska.
Cztery pory roku w skansenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Detale budownictwa ludowego – Muzeum w Kolinie (Czechy).
Kroszonki opolskie – Elżbieta Oficjalska.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Małgorzata Wojdyło, Hanna Całus.
Malarstwo ludowe i nieprofesjonalne w województwie łódzkim – Ewa Grodek, Magdalena Nawrot.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Witold Iwaszkiewicz.

2008

Dachy wsi opolskiej – Elżbieta Wijas-Grocholska.
Fototeka śląska – Magdalena Górniak.
Kroszonki opolskie – Bogdan Jasiński.
Majówka w skansenie – Anna Rogowska, Krzysztof Kowalski, Jerzy Kamiński.
Muzeum Wsi Opolskiej w akwareli – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Pisanki z ziemi lubuskiej – Bogdan Jasiński
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Barbara Dubiel, Łukasz Kociołek.

2009

Gwiezdny pył. Magiczny świat rzeźb Jana Koloczka – Bogdan Jasiński.
Jajka wielkanocne ze zbiorów STL – Bogdan Jasiński.
Kroszonki opolskie – Bogdan Jasiński.
Majówka w skansenie – Ewa Grodek, Marta Szewerda.
Muzeum akwarelą malowane – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Obrazek dla każdego. Obrazy fabryczne w domach śląskich w latach 1888–1940 (prezentowana do 2010 r.) – Elżbieta Oficjalska.
Skromna wielkość sztuki ludowej. Fotografie Jeleny Latalovej – Muzeum w Kolinie (Czechy), Bogdan Jasiński.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Barbara Dubiel, Marcelina Jasińska.

2010

Azyl w mieście. Malarstwo Elżbiety Chojnackiej – Elżbieta Chojnacka.
Koniki, klepaki, gliniaki. Kolorowy świat dawnych zabawek – Ewa Grodek.
Kroszonki opolskie – Bogdan Jasiński.
Majówka w skansenie – Barbara Paprocka-Koszyk.
Muzeum w akwareli – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
O leluja... jaki ptaszek! – Bogdan Jasiński.
Świątki, grajkowie, demony... – Bogdan Jasiński.
Zabytkowa architektura wiejska Śląska Opolskiego – Barbara Dubiel, Marcelina Jasińska.
Zwyczaje wielkanocne na Opolszczyźnie – Bogdan Jasiński.

2011

Kroszonki opolskie – Bogdan Jasiński.
Majówka w skansenie – Barbara Paprocka-Koszyk.
Powstania śląskie w plastyce nieprofesjonalnej – Bogdan Jasiński.
Rzecz o budynkach z czerwonej cegły na wsi opolskiej z przełomu XIX i XX w. – Elżbieta Wijas-Grocholska, Marcelina Jasińska.
Śląskie malarstwo ludowe na szkle – Bogdan Jasiński.
50 lat minęło... – Elżbieta Oficjalska, Jarosław Gałęza.

 

Opracował Bogdan Jasiński