Wynajem sali audiowizualnej

SALA AUDIOWIZUALNA

Muzeum Wsi Opolskiej dysponuje salą audiowizualną wyposażoną w: 60 miejsc siedzących tzw. kinowych, stół prezydialny, rzutnik multimedialny podwieszany, duży ekran, sprzęt nagłaśniający, pomieszczenie gospodarcze, szatnię.

Wniosek o wynajęcie sali należy zgłaszać pisemnie do Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej (osobiście; pocztownie na adres: ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole lub drogą elektroniczną: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl)

CENNIK 

  1. Wynajem sali audiowizualnej  (rzutnik + nagłośnienie):                       100,00 zł netto/godz. + VAT
  1. Wynajem sali audiowizualnej z dostępem do kuchni:                           150,00 zł netto/godz. + VAT
  1.  Wynajem sali audiowizualnej (rzutnik + nagłośnienie + stoły):            130,00 zł/netto/godz. + VAT
  1. Wynajęcie sali audiowizualnej na okres dłuższy niż jeden dzień: rabat do negocjacji.

    * W uzasadnionych przypadkach dyrektor Muzeum może odstąpić od pobierania opłaty o których mowa powyżej albo podjąć decyzję o ich zmniejszeniu lub zwiększeniu.