Wynajem sali audiowizualnej

SALA AUDIOWIZUALNA

Muzeum Wsi Opolskiej dysponuje salą audiowizualną wyposażoną w: 60 miejsc siedzących tzw. kinowych, stół prezydialny, rzutnik multimedialny podwieszany, duży ekran, sprzęt nagłaśniający, pomieszczenie gospodarcze, szatnię.

Wniosek o wynajęcie sali należy zgłaszać pisemnie do Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej (osobiście, drogą pocztową na adres: ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub drogą elektroniczną: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl)

a)    Wynajem sali audiowizualnej  (rzutnik+nagłośnienie):            123,00 zł brutto/godz.

b)    Wynajem sali audiowizualnej  (rzutnik+nagłośnienie+stoły):  160,00 zł brutto/godz.

c)    Wynajem sali audiowizualnej z dostępem do kuchni:              185,00 zł brutto/godz.

Wynajęcie sali audiowizualnej na okres dłuższy niż jeden dzień: rabat do negocjacji.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor Muzeum może odstąpić od pobierania opłaty o których mowa powyżej albo podjąć decyzję o ich zmniejszeniu lub zwiększeniu.