Struktura organizacyjna

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

DYREKTOR
mgr Jarosław Gałęza - jaroslaw.galeza@muzeumwsiopolskiej.pl

  podlegają mu następujące komórki organizacyjne: 

  1. Dział Architektury Ludowej, który zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony i popularyzacji budownictwa wiejskiego oraz organizacją ekspozycji zabytków budownictwa na wolnym powietrzu (dokumentowanie, translokacje, odbudowy, remonty, zagospodarowanie otoczenia itp.). Kierownik działu: mgr Aleksandra Kośmicka - aleksandra.kosmicka@muzeumwsiopolskiej.pl
  2. Dział Kultury Materialnej i Folkloru zajmuje się pozyskiwaniem zabytków oraz problematyką dotyczącą dawnej i współczesnej ludowej kultury materialnej oraz folklorem wiejskim i sztuką ludową. Kierownik działu: mgr Elżbieta Oficjalska - elzbieta.oficjalska@muzeumwsiopolskiej.pl
  3. Dział Udostępniania i Edukacji organizuje zwiedzanie Muzeum i upowszechnia zbiory muzealne, a także popularyzuje tradycyjną kulturę ludową regionu. Kierownik działu: mgr Ewa Olbryt - ewa.olbryt@muzeumwsiopolskiej.pl
  4. Dział Finansowy prowadzi obsługę finansowo-księgową Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik działu – główna księgowa: Izabela Kozak - izabela.kozak@muzeumwsiopolskiej.pl
  5. Dział Administracyjno-Techniczny zajmuję się sprawami pracowniczymi oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Muzeum od strony techniczno-gospodarczej i organizacyjnej. Kierownik działu – kierownik administracyjny: Beata Świątek - beata.swiatek@muzeumwsiopolskiej.pl