Majówka w skansenie

XXXIII KONKURS PLASTYCZNY "MAJÓWKA W SKANSENIE 2018"

TERMIN: 8-22 maja 2018 roku
 
Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz czynnego udziału w poznawaniu dóbr kultury regionu, pogłębienie wiedzy o zbiorach, ich charakterze, rodowodzie i wartościach naukowo - historycznych.
 
Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 3 do 20 lat kontynuujących własną edukację na terenie województwa opolskiego. W konkursie uczestniczyć mogą reprezentacje placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy konkursu w wieku szkolnym upoważnieni są do zakupu specjalnego (zniżkowego) biletu wstępu do Muzeum, w cenie 3 zł od osoby. Dzieci w wieku przedszkolnym zobligowane są do zakupu biletu ulgowego w wysokości 1 zł od osoby. Warunkiem uzyskania ulgi jest wypełnienie przy wejściu DEKLARACJI UCZESTNICTWA PLACÓWKI (Załącznik 1 do Regulaminu) i pozostawienie jej w Recepcji Muzeum.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem nagród i dyplomów, odbędzie się dnia 1 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Regulamin wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej.

Zapraszamy.

1286Maj_1.jpg
1288Maj_2.jpg
1290Maj_3.jpg
1294Maj_5.jpg
1296Maj_6.jpg
 Majówka w skansenie
 Majówka w skansenie
 Majówka w skansenie