BHP ZWIERZOLUBA

BHP ZWIERZOLUBA

 

TERMIN:
17-20 kwietnia 2018 roku (od wtorku do piątku)
25-28 września 2018 roku (od wtorku do piątku)

CZAS TRWANIA*: 1,5 godz.

CENA: 450 zł* / grupa 

* W przypadku zwiedzania ekspozycji Muzeum należy zakupić bilet wstępu dla każdego uczestnika: bilet ulgowy 5,00 zł. Nauczycielom (opiekunom grup zorganizowanych) przysługuje bilet bezpłatny.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: do 45 osób

ODBIORCA: wychowankowie przedszkola oraz dzieci i młodzież szkolna

 

OPIS:

Lekcje obejmują naukę o naszym ekosystemie z uwzględnieniem ludzi pracujących z lasem i jego mieszkańcami. Prezentujemy kodeks postępowania podczas spotkań z leśnymi dzikimi zwierzętami. Zajęcia prowadzone są z użyciem akcesoriów tematycznych oraz obecności żywych zwierząt.

 

*Czas trwania zajęć dla grup przedszkolnych: ok. 1 godz.


Zapraszamy.
 
Informacji dotyczacych organizacji zajęć i rezerwacji udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum, pod nr tel. 774743021, 774572349. (w.114,115, 214)

 

Do pobrania: