REMONT SPICHLERZA

Remont spichlerza kopulastego zakończony!

W ubiegły piątek, tj. 13 kwietnia 2018 r., zakończył się remont spichlerza kopulastego. Budynek uzyskał nowe tynki gliniane oraz dach gontowy. Remont zrealizowano w ramach projektu “Wiejskie tradycje - popularyzacja rzemiosł i zwyczajów ludowych” z funduszy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Partnerami w tym projekcie byli: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Spolek archaických nadšenců z siedzibą w Trstĕnici. Działanie to było ostatnim zadaniem w projekcie “Wiejskie tradycje...”, w ramach którego mogliście Państwo uczestniczyć w warsztatach rzemieślniczych (wrzesień 2017 r.) oraz imprezie dożynkowej (październik 2017 r.). Dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo w tych wydarzeniach oraz zapraszamy do odwiedzin Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu