BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z MALOWANIA PORCELANY OPOLSKIEJ

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej.

Są to działania wzmacniające VI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach III Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany). Zajęcia odbędą się w terminach 11, 18, 25 i 26 sierpnia oraz 1 i 2 września, w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia białych naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć.
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 23 49, 606 355 549 email: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl.

Serdecznie zapraszamy!