Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich

WARSZTATY EKOLOGICZNE

- BRAK WOLNYCH MIEJSC -

Marszałek Województwa Opolskiego oraz Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, zapraszają do skorzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej, realizowanej w ramach projektu Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

 

W każdy poniedziałek, maja-czerwca oraz września-października w latach 2016-2017, na zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkujące tereny województwa opolskiego, czekają następujące warsztaty-zajęcia ekologiczne:

TEMAT: Rola trzmiela w przyrodzie (czas trwania: 1,5 h).

Uczestnicy zostaną zapoznani z gatunkami trzmiela, ich rozwojem, życiem, rolą w przyrodzie. Ponadto dowiedzą się, jak zbudować domek dla trzmiela oraz podejmą próbę samodzielnego wykonania konstrukcji.

TEMAT: Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione i zagrożone (czas trwania: 1,5 h).

Uczestnicy zostaną zapoznani z gatunkami roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. Dowiedzą się, jak wygląda tradycyjna uprawa roślin użytkowych i ozdobnych opolskiej wsi, w szczególności jako bazy pokarmowej trzmieli. Uczestnicy samodzielnie posadzą nasiona lub sadzonki w doniczkach, śledząc następnie cykl ich życia.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

1.    Zajęcia skierowane do grup zorganizowanych, dzieci i młodzieży szkolnej, z terenów województwa opolskiego. Maksymalna liczna uczestników stanowi 30 osób, podzielonych na dwie grupy zajęciowe, gdzie każda z grup liczy maksymalnie 15 osób.

2.    Dzieci i młodzież uczestniczą w dwóch blokach lekcyjnych (09:00-10:30 oraz 11:00-12:30).

3.    Warsztaty odbywają się w systemie wahadłowym. Grupa uczestnicząca w warsztacie dotyczącym Roli trzmiela w przyrodzie, w następnym bloku zajęciowym, kieruje się na warsztaty o Roślinach ważnych dla trzmieli (…). Sytuacja analogicznie odnosi się do drugiej grupy.

4.    W jednym dniu, w zajęciach edukacyjnych, może uczestniczyć tylko jedna grupa zorganizowana.

5.    Nauczyciele/opiekunowie grup, dokonują rezerwacji udziału w warsztatach drogą elektroniczną lub telefoniczną.

6.    Opiekunów grup prosimy o przyjazd do muzeum na 10 - 15  minut przed rozpoczęciem warsztatów.

7.    O udziale w zajęciach edukacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: agnieszka.swierczynska@mwo.opole.pl lub drogą telefoniczną, pod nr tel. 774743021, 774572349. (w. 214). 

Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich
Warsztaty ekologiczne realizowane w ramach Funduszy Europejskich