Izby regionalne

IZBY REGIONALNE

22 listopada 2012 . w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu odbyło się spotkanie poświęcone funkcjonowaniem izb regionalnych w naszym województwie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji, instytucji i szkół oraz osoby prywatne prowadzące izby regionalne działające w następujących miejscowościach: Kędzierzyn-Koźle (Muzeum), Dębska Kuźnia, Lubieszów (2 izby), Biadacz, Opole (Nowa Wieś Królewska), Biedrzychowice, Luboszyce, Lasowice Wielkie, Wilków, Zagwiździe, Otmice, Grodków, Raszowa.

Spotkanie zainicjował wykład prof. Jana Święcha z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na temat kolekcjonerstwa i aspektów prawnych związanych z prowadzeniem izb regionalnych. W trakcie dyskusji, podczas której przedstawione zostały niektóre izby a także problemy, z którymi zmagają się ich gospodarze, ustalono, co następuje:

1)      Muzeum Wsi Opolskiej będzie koordynować działania związane z izbami regionalnymi, w tym m.in. promować izby  jako atrakcje turystyczne

2)      Należy utworzyć bazę informacyjną o izbach i (każdy zainteresowany  podmiot może zgłaszać swój akces do tej bazy korzystając z adresu elektronicznej poczty Muzeum Wsi Opolskiej: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl)

3)      Muzeum Wsi Opolskiej będzie udzielało wsparcia merytorycznego izbom regionalnym w ich działalności

4)      Podczas kolejnego spotkania zostanie poddany pod dyskusję projekt utworzenia stowarzyszenia grupującego izby regionalne