Wyjazdowe warsztaty edukacyjne

W ramach projektu “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” odbywają się warsztaty edukacyjne dla mieszkańców pięciu wybranych wsi w województwie opolskim, znajdujących się na obszarze NATURA 2000, zatytułowane: “Rola i ochrona trzmieli w środowisku przyrodniczym”. Warsztaty prowadzi Pan dr Grzegorz Hebda, biolog pracujący w Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością Uniwersytetu Opolskiego.
Ideą warsztatów jest uwrażliwienie na pożyteczną rolę, jaką pełnią trzmiele. Uczestnicy uczą się dobrych praktyk, które mogą wzbogacić środowisko przyrodnicze, przywrócić równowagę ekosystemów i wspomóc w ochronie i rozwoju trzmieli.

Od 26.04.2017 r. zrealizowano już 4 warsztaty w miejscowościach: Markotów Duży, Krasków, Bogacica, Karłowice. 31.05.2017 r. odbędą się ostatnie zajęcia w Starych Kolniach (o godz. 17:00). Zapraszamy!

Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz wszystkim zaangażowanym w projekt osobom.

 

Wyjazdowe warsztaty edukacyjne
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne