Sesje fotograficzne

OPŁATY ZA ZDJĘCIA WYKONYWANE NA TERENIE MUZEUM

Wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych: bezpłatnie.

Odpłatność za wykonywanie na terenie Muzeum sesji fotograficznych oraz realizację nagrań filmowych o charakterze komercyjnym:

  1. wykonywanie zdjęć realizowanych z dodatkowymi akcesoriami tj. stroje, przedmioty stylizowane oraz sesji ślubnych na terenach ekspozycyjnych: minimalna stawka wynosi 50,00 zł. netto/ godz. sesji (61,50 zł. brutto)
  2. wykonywanie sesji filmowych realizowanych z dodatkowymi akcesoriami tj. stroje, przedmioty stylizowane itp.: minimalna stawka wynosi 100,00 zł. netto/ godz. sesji (123,00 zł. brutto).

W przypadku konieczności zaangażowania przez Muzeum dodatkowych środków, do opłaty, o której mowa w ust. 1 dolicza się koszty obsługi technicznej, zabezpieczenia terenu, dostarczenia energii elektrycznej itp.)

Odpłatności, o których mowa w ust. 1 nie zwalniają od wymogu wykupienia biletów wstępu do Muzeum przez osoby biorące udział w realizowanym przedsięwzięciu

W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może odstąpić od pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1 lub podjąć decyzję o jej zmniejszeniu lub zwiększeniu.