Wynajem terenu Muzeum

WYNAJEM TERENU

Odpłatność za udostępnienie miejsca i zorganizowanie imprezy kulturalnej, pokazów, uroczystości, biesiad, spektakli itp. ustalana będzie każdorazowo na zasadzie ceny umownej – na podstawie indywidualnych negocjacji i kalkulacji, z zachowaniem cennika, będącego sumą:

  1. iloczynu ilości godzin i ceny za godzinę uwzględniającą liczbę osób:

- do   50 osób                             od    100,00 zł. do    200,00 zł. netto /godzinę + VAT

- od   51  do 100 osób                od    201,00 zł. do    400,00 zł. netto /godzinę + VAT

- od 101 do 300 osób                od    401,00 zł. do    600,00 zł. netto /godzinę + VAT

- od 301 do 500 osób                od    601,00 zł. do    800,00 zł. netto /godzinę + VAT

- powyżej 500 osób                    od    801,00 zł. do  1.500,00 zł. netto /godzinę + VAT

  1. opłaty dodatkowej za obsługę techniczną, zabezpieczenie terenu, wypożyczenie sprzętu, organizację pokazów, obsługę gastronomiczną itp.
  2. innych opłat wynikających z charakteru przedsięwzięcia.